WYNURZENIA

Temat: Dramat z happy endem
... że raczej wyjściem jest ustanowienia dla dziecka dobrej rodziny zastępczej, najlepiej spokrewnionej jeśli to możliwe, i intensywne leczenie matki. Hospitalizacja na oddziale? Tylko czy położnicy mają przygotowanie psychologiczne, żeby pomóc a...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=51081Temat: Bardzo smutne przemyślenia :(
jakiś czas temu (no dość dawno) dowiadywaliśmy się z M o możliwość zostania rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka. Wtedy odnieśliśmy wrażenie- ze fizycznie nie możliwa jest sytuacja taka jak piszesz Jujka... wobec faktu, że nie byliśmy spokrewnieni z dzieckiem, cała procedura miała się rozpocząć od szkoleń itp... ew później można by było rozmawiać o tym czy "legalnie" możemy zając się dzieckiem... Sprawa ... szczególnie , ze w motyw finansowy niestety jestem skłonna uwierzyć, szczególnie po okresie pracy w Wydziale Rodzinnym- to naprawdę był główny powód powstawania rodzin zastępczych w obrębie osób spokrewnionych.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58073


Temat: Prosze o pomoc
... dzieci nawet do spokrewnionej rodziny zastępczej. bo wtedy działa to na zasadzie "ruszyła maszyna już nikt nie powstrzyma". piszesz, że Kasia odmówiła rozmowy z psychologiem. jest jeszcze taka opcja że Wy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=45914


Temat: Adoptowane Dziecko
Myślę, że życie z świadomością, że właśni rodzice mnie oddali komuś innemu jest ciężka. Kłamstwo za to wszystkiego oszczędza. Niekoniecznie... To wszytko zależy od tego jakie masz relacje z rodzicami zastępczymi. ... Ciebie pozbyć ALE znaleźli się tacy, którzy mimo, że nie są z tobą spokrewnieni (!) przyjęli Cię i pokochali jakbyś był/była ich rodzonym dzieckiem. Moje doświadczenie z rozmów z ludźmi pracującymi ... mam teraz szukać kogoś kto mnie nie chciał..." Te, które znalazły szczęśliwą, kochającą rodzinę są w przeważającej liczbie wdzięczni i wiadomość nie pogarsza relacji z rodzicami adopcyjnymi chociaż chcą wiedzieć i...
Źródło: mportalik.net.pl/viewtopic.php?t=711


Temat: Rodzina zastępcza
Funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej pełnią zazwyczaj najbliżsi krewni dziecka: dziadkowie, wujostwo, starsze, pełnoletnie rodzeństwo. Ustanawia ją sąd rodzinny w wypadku śmierci rodziców, ich niewydolności wychowawczej czy innych problemów, których skutki niekorzystnie odbijają się na dziecku. O ustanowienie krewnego rodziną zastępczą mogą wystąpić również sami rodzice gdy np. nie maja środków na utrzymanie dziecka lub wyjeżdżają na dłuższy okres za granicę. Rodzina zastępcza składa w sądzie rodzinnym sprawozdania z opieki nad dzieckiem, uwzględniając w nim jego sukcesy i potrzeby (najczęściej 2 razy do roku). Rodzinie zastępczej spokrewnionej przysługuje finansowa pomoc na utrzymanie dziecka. źródło:...
Źródło: centrumplodnosci.pl/forum/viewtopic.php?t=65


Temat: Świadczenie pielęgnacyjne
emerytury na to dziecko; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie; 5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=401


Temat: NFZ refunduje zakup wózka
Witajcie chciałabym się ubiegać o dofinansowanie do wózka dziecięcego, ale nie wiem czy mogę, jestem dla Agatki Specjalistyczną Rodziną Zastępczą Zawodową nie spokrewnioną z dzieckiem, nie wiem czy nasze dochody nie...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=250


Temat: Rodzina zastępcza.
Rodzina zastępcza. 1. Rodzina zastępcza: To oparta na modelu wychowania rodzinnego forma pieczy (opieki) zastępczej nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną trwale lub tymczasowo opieki rodziców. 2. Rodziną zastępczą może być: - Małżeństwo, - Osoba samotna. 3. Warunki jakie musi spełniać rodzina, która chce przyjąć dziecko: - Mieć obywatelstwo polskie, - Posiadać odpowiednie dochody, - Minimum 24 lata, - Odpowiednia różnica wieku, - Wywiązywanie się z funkcji wychowawczych. 4. Rodzaje rodzin zastępczych: - Spokrewnione z dzieckiem, - Niespokrewnione z dzieckiem. 5. Pod względem prawnych kompetencji wobec powierzonego dziecka wyróżnić możemy: - Rodziny zastępcze tworzone...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6860


Temat: Pomóżmy ustanowić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!
Ustawowa Inicjatywa Obywatelska na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" postanowiły ustanowić trzy organizacje: Fundacja Przyjaciółka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych "Misja Nadziei". Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem braku niespokrewnionych rodzin zastępczych, które mogą być alternatywą dla instytucjonalnych domów dziecka. Obecnie w Polsce ponad 21.000 dzieci jest w domach dziecka. Liczba dzieci objętych tego rodzaju opieką systematycznie wzrasta. Zgodnie z ustawą o opiece społecznej powinny znaleźć się tam dopiero wtedy, jeżeli nie znajdzie się dla nich rodzina zastępcza spokrewniona lub niespokrewniona. Aby dzieci mogły zaznać życia w rodzinie i poznać rodziców zastępczych, którzy mogą dać im wzory oraz siłę do godnego i "normalnego" życia oraz do stworzenia w przyszłości własnej kochającej się rodziny, potrzeba około 10.000 nowych rodzin zastępczych. Ważna dla nas jest również atmosfera społecznej akceptacji tych rodziców, którzy zdecydowali się stworzyć rodzinę zastępczą. Opieka nad "cudzym" i, często boleśnie doświadczonym, ... zajmowania się tematem rodzin zastępczych, a polityków skłonić do poświęcenia temu zagadnieniu większej uwagi. Udało nam się zebrać już 4.000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej ustanowienia 30 maja "Dnia Rodzicielstwa ... je także psychicznie. Nie zapominamy wszakże, że dla każdego dziecka największą wartością jest rodzina. KARTA PODPISÓW JEST DO POBRANIA TUTAJ: http://www.epomoc.pl/ustawa/podpisy.rtf
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=9334


Temat: LIPIEC 2004 -4 WIOSENNO-SPÓŹNIONY WĄTEK
... spokrewnieni)- tak więc wszystko wisi w próżni... opierając sie tylko na prywatnych umowach między nami, kuratorem a babcią Mateusza- a my w tym czasie chcemy obejśc prawo z innej strony (przejdziemy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=9626


Temat: Katastrofa cywilizacyjna w Polsce!
chodzi o biznes. Osoby, które odbierają dzieci, różni urzędnicy socjalni otrzymują państwowe dotacje. Im więcej dzieci, tym więcej pieniędzy. Dzieci umieszcza się najczęściej w rodzinach zastępczych, które są zaprzyjaźnione albo spokrewnione z osobami decydującymi o odebraniu dziecka. Znamy taki przypadek w gminie Nybro. Upośledzonego umysłowo chłopca gmina umieściła w rodzinie zastępczej i płaci jej za to 10 tysięcy koron (ponad 4 tys. zł) za dobę. Koszt zajęcia się jednym dzieckiem to 3,65 mln koron (ponad 1,5 miliona zł) rocznie. To zwyczajny handel dziećmi. Większość rodziców zastępczych przyjmuje dzieci, bo dobrze im za to ... bicia dzieci, które miało chronić najmłodszych, doprowadziło do łamania praw człowieka? Prawo zostało stworzone w czasach, gdy w Europie panował komunizm, a w Szwecji silna była partia socjalistyczna. Rodzina nie była wtedy szczególnie ceniona. Postrzegało się ją jako zagrożenie dla nowego społeczeństwa i człowieka socjalistycznego. Należało więc ograniczyć władzę rodziny, by móc łatwiej wpływać na dzieci. Ile dzieci rocznie jest obecnie odbieranych...
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,3162.html


Temat: CHCE UMRZEC choelra jasna
zastępczą. Wtedy wizja domu dziecka odeszłaby w niebyt. Czy masz jakieś rodzeństwo- starsze lub młodsze? Czy masz jakąś rodzinę która mogłaby przejąć nad Tobą opiekę? Czy wiesz gdzie jest Twój Tata-...
Źródło: nonamein.net/forum/viewtopic.php?t=2003


Temat: Organizacje pozarządowe
rodzinie zastępczej,funkcję rodziny zastępczej można powierzyć małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim które spełniają określone w ustawie waruki. ]Rodziny zastępcze dzielą się na: -spokrewnione z dzieckiem, -niespokrewnione z dzieckiem, -zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka do wysokości 1.621 zł miesięcznie. Za pobyt dziecka w rodzinie zastęczej opłatę wnoszą rodzice. Starosta ... powiat - niepubliczne (do nich należy np. Dom Państwa Drabików) Zasady finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych są takie same jak przy rodzinach zastępczych. Rada Powiatu w drodze uchwały może zwiekszyć zryczałtowana kwotę 1.621 zł na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej. Wojewoda wydaje zgodę na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, jezeli powiat zapewni właściwą opiekę dzieciom z tej placówki w rodzinie zastepczej lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pani ... ze ludziom którzy podejmują się prowadzenia rodzin zastępczych czy niepublicznych domów dziecka "pracującym" 24 godziny na dobę, bez urlopu , wakacji czy przerw światecznych bo dzieci we własnym domu nie wychowuje...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=831


Temat: Rodzina zastępcza
Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Coraz częściej praktykuje się również przygotowywanie do obowiązków rodzin zastępczych niezawodowych (także spokrewnionych, chociaż tutaj zakres szkolenia bywa mniejszy). W wypadku rodzin specjalistycznych szkolenie jest poszerzone o wiedzę na temat zagadnień związanych ze specjalnymi potrzebami podopiecznych dzieci (np. rehabilitacji, pielęgnacji, resocjalizacji). Szkolenia rodzin zastępczych przeprowadzają Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze, które dysponują autorskimi lub licencjonowanymi programami. Po kwalifikacji, cywilno - prawną umowę o świadczenie usług podpisuje z kandydatami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub - w miastach na prawach powiatu - MOPS. Rodziną zawodową najczęściej bywa małżeństwo, chociaż np. przy krótkotrwałej formie opieki jaką jest rodzinne pogotowie, lub przy mniejszej liczbie dzieci, pełnią tę funkcję również osoby samotne. W wypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje ... dziećmi każda rodzina zawodowa ma obowiązek gromadzić dokumentację dziecka, składać w Centrum Pomocy Rodzinie sprawozdania z opieki (co miesiąc), odpowiadać na zapytania sądu rodzinnego i podtrzymywać (tam gdzie to możliwe) kontakt dziecka z jego rodziną naturalną. źródło: rodzinazastepcza.org
Źródło: centrumplodnosci.pl/forum/viewtopic.php?t=65


Temat: Tom Hanks
... serialu pt. From the Earth to the Moon oraz Band Of Brothers dla sieci telewizyjnej HBO. Jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Tespiańskiego. Spokrewniony w prostej linii z 16. prezydentem USA Abrahamem...
Źródło: kinomaniak.laa.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne nie ... związku małżeńskim, b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjnyalbo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie; 5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1065