WYNURZENIA

Temat: Odległość od sąsiada .....
Można prosić dokładniej nr Dziennika Ustaw? 2001.03.05 wyrok TK U P 11/00 OTK 2001/2/33 § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w ... poz. 214) w zakresie wymogu uzyskania zgody właściciela działki sąsiedniej na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jest niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126).
Źródło: topranking.pl/1558/odleglosc,od,sasiada.phpTemat: Odległość od sąsiada .....
"adamk" <a@box43.gnet.plwrote in message | Można prosić dokładniej nr Dziennika Ustaw? 2001.03.05 wyrok TK U P 11/00 OTK 2001/2/33 § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 140; zm.: Nr 44, poz. 434; ... 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126). No wlasnie a prawo budowlane pozwala na budowe w...
Źródło: topranking.pl/1558/odleglosc,od,sasiada.php


Temat: montaz anteny
Przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. zm. ), art.293 ust.1 stanowią, że : "Elementy elewacji budynku, tablice informacyjne, dekoracje ... granicach tzw. zarządu zwykłego. Oznacza to, że zgodę taką wyraża wybrany Zarząd wspólnoty, o czym mówi art. 22, ust.1 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994.          ...
Źródło: topranking.pl/1854/montaz,anteny.php


Temat: zgoda sąsiada na zabudowę
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 140; zm.: Nr 44, poz. 434; z 2000 ... 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126). To chyba wszytsko wyjasnia -  w razie czego przejrzyj...
Źródło: topranking.pl/1855/zgoda,sasiada,na,zabudowe.php


Temat: adaptacja suszarni na mieszkanie
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z dnia 14.12.1994,( jednolity tekst Dz.U. z 1999r., Nr 15,poz. 140 ): "W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,7842525,7842525,adaptacja_suszarni_na_mieszkanie.html


Temat: adaptacja suszarni na mieszkanie
vitalman napisał: > Czy przepisy > Prawa budowlanego są tutaj rygorystyczne ? Zgodnie z § 72,94 Rozporządzenia > Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - w sprawie warunków > technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z dnia > 14.12.1994,( jednolity tekst Dz.U. z 1999r., Nr 15,poz. 140 ): > "W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie > ... go sprzedac. Mozecie jednak lokal wynajac - jako czesc nieruchomosci wspolnej. Zacytowane rozporzadzenie stracilo juz moc prawna. Aktualne jest rozp. Min. Infrastruktury z 12.4.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Pozdrawiam,
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,7842525,7842525,adaptacja_suszarni_na_mieszkanie.html


Temat: rodzaj ogrodzenia a prawo
"PAweł" <pgora@wirtualnapolska.uzyjskrotu.plwrites: Dezinformujecie wg mnie pytającego,- przepisy, a konkretnie "Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"-Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 140 sa jednoznaczne, patrz: I kto tu dezinformuje? Podajesz nieaktualny przepis. ================================= Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ... 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te    regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. § 331. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i    Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    ... § 332. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia    ogłoszenia. =================================...
Źródło: topranking.pl/1558/rodzaj,ogrodzenia,a,prawo.php


Temat: Odleglosc od granicy - wyrok TK - Murator a Murator Plus
Poniżej orzeczenie: ""Trybunał Konstytucyjny orzekł że przepis § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ... z dnia 7 lipca 1994 r. &#8211; Prawo budowlane."" Skoro TK orzekł że przepis jest niezgodny to znaczy iż cały przepis jest niezgodny bez względu co on zawiera!!! A pozostałe przepisy prawa budowalnego stanowią iż : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r.) "§ 12. 1. Usytuowanie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane do linii i gabarytów zabudowy, określonych w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniać zachowanie odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na działkach sąsiednich, określonych w rozporządzeniu, a także ... użytkowany z zachowaniem odległości od źródeł zagrożeń i uciążliwości określonych w rozporządzeniu i w przepisach szczególnych, w tym dotyczących wymagań higienicznosanitarnych, oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 4....
Źródło: topranking.pl/1559/odleglosc,od,granicy,wyrok,tk,murator,a,murator.php


Temat: prawa budowlane
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 r. Nr 102, poz. 507) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu , trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 22, poz. 206) Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 ... Nr 92, poz. 460 i z 1995 roku Nr 102 poz.507 ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej które mogą...
Źródło: topranking.pl/1857/prawa,budowlane.php


Temat: Jak daleko od granicy działki?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140) § 12. 1. Usytuowanie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane do linii i gabarytów zabudowy, określonych w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniać zachowanie odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na działkach sąsiednich, określonych w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych ... odległości od źródeł zagrożeń i uciążliwości określonych w rozporządzeniu i w przepisach szczególnych, w tym dotyczących wymagań higienicznosanitarnych, oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 4. Jeżeli z warunków, ... jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,35249485,35249485,Jak_daleko_od_granicy_dzialki_.html


Temat: WROBUD Złotnicka - będzie wcześniej?
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), zarządza się, co następuje: Dział I (...) § 8. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: 1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie, 2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie, 3) wysokie ... powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8[oo]-16[oo]. nie wiem, czy to rozporządzenie jest jeszcze aktualne..... pzdr. BV
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,186,13255633,13255633,WROBUD_Zlotnicka_bedzie_wczesniej_.html


Temat: adaptacja suszarni na mieszkanie
abcd17 napisał: > vitalman napisał: > > > Czy przepisy > > Prawa budowlanego są tutaj rygorystyczne ? Zgodnie z § 72,94 Rozporządzeni > a > > Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - w sprawie warunków > > technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z dnia > > 14.12.1994,( jednolity tekst Dz.U. z 1999r., Nr 15,poz. 140 ): > ... > Zacytowane rozporzadzenie stracilo juz moc prawna. Aktualne jest rozp. Min. > Infrastruktury z 12.4.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690). > > Pozdrawiam, Dziękuję za poradę. Lokal ten chcemy tylko wynajmowac, nie bedzie przewidziany do sprzedaży Ale w tym nowym Rozporządzeniu § 94 nadal brzmi : § 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej: 1)...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,7842525,7842525,adaptacja_suszarni_na_mieszkanie.html


Temat: kominek
rolnik123.pl napisał: > Chcę zainstalować kominek do ogrzewania mieszkania.Budynek spełnia wymagania.Uzyskałem opinię kominiarską. >Proszę o informację, czy muszę uzyskać zgodę wszystkich właścicieli. Od 16 grudnia 2002 r. obowiązują nowe przepisy techniczno – budowlane, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Rozporządzenie to zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale IV,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,96038085,96038085,kominek.html


Temat: Odległość od sąsiada .....
2001.03.05 wyrok TK U P 11/00 OTK 2001/2/33 § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ... zgody właściciela działki sąsiedniej na usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jest niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126). Wyrok jak wyrok, mówi że rozp jest NIEZGODNE z ustawą i tyle, nie stwierdza, że rozporządzenie jest nieważne. A teraz cytat z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.......: § 12. 1. Usytuowanie budynku na działce budowlanej powinno być dostosowane do linii i gabarytów zabudowy, określonych w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniać zachowanie odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na działkach sąsiednich, określonych w rozporządzeniu, ... zagrożeń i uciążliwości określonych w rozporządzeniu i w przepisach szczególnych, w tym dotyczących wymagań higienicznosanitarnych, oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 4. Jeżeli z warunków, o których mowa ... lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi...
Źródło: topranking.pl/1558/odleglosc,od,sasiada.php


Temat: Zmiana kierownika budowy
Aby rozwiac nasze watpliwosci przedkladam poprawke Dz. U. Nr 134, poz. 1130  z 19 lipca 2002 Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr ... rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) wprowadza się następujące ... "właściwa okręgowa izba samorządu zawodowego"; 4) w § 9 w ust. 2 skreśla się wyraz "specjalistycznego"; 5) w § 12 w ust. 1 i 3 wyrazy "przewodniczący komisji" zastępuje się wyrazami "przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego"; 6) w § 13: a) w ust. 1 wyrazy "komisja, o której mowa w art. 12 ust. 4" zastępuje się wyrazami "okręgowa ... w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli część "Specjalność konstrukcyjno-budowlana" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7 i 8 mają zastosowanie po raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od dnia zwołania pierwszych Krajowych Zjazdów Izb, o których mowa w art. 62 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221). § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia....
Źródło: topranking.pl/1558/zmiana,kierownika,budowy.php